home » Zutphen wil zon


Zutphen wil zon

Deze site is ontwikkeld door EcoNed in samenwerking met Coenders installatiebedrijf en heeft tot doel u inzicht te geven in de verschillende pakketten zonnepanelen.

U kunt een eigen pakket berekenen middels onze online calculator, u kiest vervolgens uw pakket en vult uw gegevens in op het aanmeldformulier. U stuurt het formulier na ondertekening op per mail en u krijgt per mail een bevestiging.


Maak gebruik van de landelijke subsidieregeling van 15% vanaf januari 2013.

25 mei is in de voorjaarsnota het volgende bekend gemaakt;
In het Lenteakkoord is een paragraaf opgenomen betreffende een pakket duurzaamheidsmaatregelen, waaronder subsidie op zonnepanelen:

Subsidieregelingen zonnepanelen (15% subsidie bij aanschaf, urgentie vanaf 2 juli 2012)

8 juni is de uitvoeringsregeling bekend gemaakt. Zie hieronder

Wie kunnen het aanvragen?

Omvang subsidie

Per wanneer?

Vanaf januari 2013 is er een beschikbaar subsidiebudget van ruim € 29 miljoen.

Uitvoering

De uitvoering gaat als volgt:

Budget

Het budget voor 2013 bedraagt ruim € 29 miljoen.

Zie ook de brief van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie